Köksinredningsföretaget Nobia redovisar en vinst före skatt på 331 miljoner kronor för tredje kvartalet 2015. Det kan jämföras med vinsten på 236 miljoner kronor motsvarande period 2014.

Rörelseresultatet på 343 miljoner kronor under tredje kvartalet i år låg i linje med förväntningarna, enligt en Reuters-enkät.

Omsättningen uppgick till 3 204 miljoner kronor, jämfört med 2 695 miljoner kronor ett år tidigare.