Fram med tvålen! Vinterkräksjukan är här.

Det är datorerna som avslöjar oss, skriver Folkhälsomyndigheten. Just nu söker nämligen ovanligt många människor information om den ökända sjukdomen.

Antalet sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177 Vårdguidens webbplats har passerat den statistiska gräns som visar att spridningen tagit fart ute i samhället. De närmaste veckorna kan man därför vänta sig betydligt fler smittade.

Vinterkräksjuka orsakas av calicivirus. Viruset är mycket smittsamt och inkubationstiden är förhållandevis kort; mellan 12 och 48 timmar. De främsta symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber.

En god handhygien är det bästa sättet att skydda sig, både hemma och på arbetsplatsen. Flytande tvål är att föredra, snarare än handsprit.