Fakta: Stora hjälpbehov

Enligt UNHCR befinner sig över 1,1 miljon syrier som flytt undan inbördeskriget i Libanon. Det innebär att en fjärdedel av den libanesiska befolkningen utgörs av syriska flyktingar, vilket är världens högsta antal flyktingar per invånare.

Det syriska inbördeskriget går nu in på sitt femte år och hjälpbehoven är fortfarande stora. Enligt en rapport från UNHCR har de syriska flyktingarna i Libanon blivit mer sårbara under 2014.

Det totala antalet döda sedan konflikten i Syrien inleddes 2011 har överstigit 260 000, enligt det oppositionella Syriska människorättsobservatoriet.

En snöstorm som dragit in över Libanon bidrar till ännu tuffare levnadsvillkor för tusentals syrier som lever i provisoriska läger i landet. Mer än hälften av de syriska flyktingarna i landet lever i tält, garage eller övergivna byggnader och många saknar varma kläder och rätt utrustning för att klara den bitande vinterkylan.

Försämrade villkor

I Bekaadalen kommer över 2 000 familjer att få en summa pengar för att kunna köpa det de saknar allra mest inför vintern. Hjälpinsatsen, ett samarbete mellan Internationella rödakorskommittén och FN:s organ för palestinska flyktingar UNRWA, riktar in sig på palestinier från Syrien.

"Levnadsförhållandena för palestinska flyktingar från Syrien i Libanon fortsätter att försämras. Nu kommer de mest sårbara flyktingarna att få välbehövlig hjälp under de kalla vintermånaderna", säger Matthias Schmale, UNRWA:s chef i Libanon, i ett uttalande.

Under förra året ökade antalet syriska flyktingar som lever under den libanesiska gränsen för extrem fattigdom markant. Omkring 70 procent lever nu på under 3,84 dollar per dag, enligt en rapport som nyligen publicerades av bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR.

"Varje dag innebär en monumental kamp för att tillgodose de mest grundläggande behoven", står det i studien.

Svårt med arbete

De syriska flyktingarna utgör en fjärdedel av befolkningen i Libanon. Men det finns omfattande restriktioner för deras tillträde till arbetsmarknaden och många har helt enkelt svårt att självständigt försörja sig.

"Vi har nått ett kritiskt skede. Flyktingar behöver vår solidaritet och vårt stöd mer än någonsin tidigare", säger Mireille Girard, UNHCR:s representant i Libanon, i en kommentar.