Skolinspektionen hotar Göteborgs kommun med vite på 600 000 kronor om förhållandena på Svartedalsskolan 4–9 inte förbättras.

Det är undervisningen och studieron som brister i flera klasser/ämnen, bland annat beroende på att skolan har för få behöriga lärare. Sjuktalen är höga och oftast ersätts de frånvarande lärarna av tillfälliga vikarier, oftast mycket unga och helt utan ämnes- eller lärarutbildning. Det leder till att många elever inte får den undervisning de har rätt till, enligt Skolinspektionen.

Skolinspektionen har tidigare fattat vitesbeslut om åtta andra kommunala skolor eller skolenheter i Göteborg. Kommunen riskerar nu viten på totalt 6,6 miljoner kronor.