En ny universitetskansler ska anställas efter sparkade Harriet Wallberg. Medan rekryteringsprocessen pågår kommer Annika Pontén att vikariera på posten som chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ), meddelar regeringen.

Annika Pontén är i dag ställföreträdande myndighetschef och avdelningschef på Analysavdelningen vid UKÄ.

Regeringen sparkade Harriet Wallberg, tidigare rektor vid Karolinska institutet, från jobbet som universitetskansler i måndags på grund av hennes agerande i den så kallade Macchiarini-affären.