Fakta: Nordstream

Gasledningen Nordstream – som egentligen är två ledningar – går genom Östersjön från Viborg i Ryssland till Lubmin i Tyskland och togs i drift 2011 och 2012. Ledningarna kan transportera 55 miljarder kubikmeter gas om året.

Nordstream2 – ytterligare två ledningar – är tänkt att läggas parallellt med tidigare ledningar och ska öka kapaciteten till 110 miljarder kubikmeter gas. När – och om – bygget kan komma igång är ännu inte klart.

"Inget land" ska kunna använda energikällor som påtryckningsmedel på andra länder, poängterade USA:s vicepresident Biden under sitt Stockholmsbesök.

Flertalet europeiska premiärministrar har tidigare kritiserat Nordstream2, som de menar skulle ge Ryssland ett farligt grepp om EU:s gasleveranser.

Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark anser att Sverige bör försöka stoppa bygget.

– Nu har vicepresident Biden sagt att det inte är i Sveriges intresse att öka beroendet av rysk gas. Samma oro har uttryckts av Estland, Lettland och Litauen, då tycker jag att Sverige ska visa ledarskap. Vi borde medverka till att, inom ramen för EU, stoppa projektet, säger han.

När de första ledningarna planerades och togs i drift satt Moderaterna i regeringsställning, men nu är förutsättningarna annorlunda, enligt Wallmark.

– Skillnaden mellan då och nu är att EU:s energiunion är på plats, som är tydlig med att man inte ska göra sig beroende, och dessutom finns det försämrade säkerhetsläget. Det är en tid efter annekteringen av Krim och ryska aggressioner mot Ukraina, säger han.