Fakta: Värnplikt

Sverige hade värnplikt mellan 1901 till 2010. Systemet är numera vilande i fredstid.

Värnplikten omfattade normalt mellan 7,5 och 15 månaders tjänstgöring.

Från 1980 fick även kvinnor göra militärtjänst om de ville.

Försvarsmakten är i dag baserad på anställd personal.

Värnplikten har ersatts av en totalförsvarsplikt för både män och kvinnor mellan 16 och 70 år.

Totalförsvarsplikten innebär ingen utbildning utan en plikt att hjälpa till i ett krisläge.

Källa: Försvarsmakten

Wallström, som lanserade idén på Folk och försvars konferens i Sälen, betonade att den är hennes personliga åsikt. Regeringen har tillsatt en utredning som just nu tittar på frågan om hur Försvaret ska lösa sitt personalbehov i framtiden, till exempel genom inslag av värnplikt likt systemet man har i Danmark.

Wallström anser att Sverige behöver en "modern" värnplikt som gäller för både män och kvinnor.

– Den bör vara jämställd och innehålla både en militär och civil del. Jag ser behovet av det inte minst när det gäller naturkatastrofer. Vi har haft skogsbränder och andra naturkatastrofer i Sverige där det verkligen skulle ha kommit till hjälp.

Välkomna flyktingar

Wallström pekar också på att värnpliktiga skulle kunna användas för att leta efter försvunna.

– Eller hjälpa Migrationsverket eller välkomna nyanlända till Sverige. Så uppgifterna finns där, säger hon.

Även i det gamla värnpliktsystemet kunde man få göra vapenfri tjänst, av exempelvis samvetsskäl. Wallström vill dock att man i fritt ska få välja mellan civil och militär värnplikt. 51 procent av svenskarna vill också ha ett försvar som bygger på värnplikt enligt en ny opinionsundersökning beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Moderaterna vill inte ha tillbaka ett försvar som baseras på en allmän värnplikt. Frivillighet ska vara grunden enligt försvarstalespersonen Hans Wallmark, som dock påpekar att Moderaterna inväntar förslagen från den pågående utredningen.

"Djupt allvarligt"

Wallmark uppger att en allmän värnplikt inte skulle lösa några problem. Han pekar på att det finns ett stort tryck när det gäller sökande till militär grundutbildning. Och problemet med att få tillräckligt med tidvis anställda löses enligt honom inte av värnplikt.

Han kritiserar Wallström för att uttala sig i frågan innan regeringen tagit ställning.

– Det är i grunden djupt allvarligt. Vi är i ett besvärligt säkerhetsläge. Då är det inte otydlighet från regeringsföreträdarna som hjälper till, säger han.

Allan Widman (L), ordförande i försvarsutskottet, välkomnar dock Wallströms besked och tycker att "tanken på en civil plikt är värd att fundera på":

– Inte minst därför att det militära försvaret i dag saknar uthållighet när det gäller bland annat energi-, sjukvårds- och livsmedelsunderstöd. Så de civila delarna behövs.