– Efter 25 år av demokratisering i Polen så känns det här mycket, mycket oroväckande.

Utrikesminister Margot Wallström (S) är orolig över den nya polska regeringens agerande mot landets statliga tv- och radiobolag. (TT)

Fakta: Artikel 7-förfarande

Enligt artikel 7 i EU-fördraget kan övriga medlemsländer agera mot ett EU-land som anses "allvarligt åsidosätta" de värden som anges i fördragets artikel 2, om grundläggande fri- och rättigheter. Det berörda landet kan bland annat bli av med sin rösträtt.

Om EU-kommissionen anser att det finns tydliga tecken på att rättigheter åsidosätts inleds i första hand en dialog med landet som får en varning i form av ett "yttrande om rättsstatsprincipen". Om det inte räcker utfärdas en rekommendation om åtgärder, som ska göras inom en viss tid. Om inte heller det fungerar öppnas för sanktioner enligt artikel 7 – dock endast om enhällighet råder bland övriga EU-länder.

Fakta: Polens nya ledare

Polens premiärminister är sedan i november 2015 den 52-åriga Beata Szydlo från högerkonservativa Lag och rättvisa (PiS), som i valet den 25 oktober fick egen majoritet med 235 av 460 platser i parlamentet. Även presidenten – 43-årige Andrzej Duda, som valdes i maj 2015 med 51,5 procent av rösterna – tillhör samma parti.

Den som i praktiken styr den polska regeringspolitiken anses dock vara Lag och rättvisas partiledare, 66-årige Jaroslaw Kaczynski. Han grundade PiS tillsammans med tvillingbrodern Lech år 2001. Partiet hade en första sekvens vid makten 2005–07, med Jaroslaw som premiärminister 2006–07 och Lech som president 2005–10. I april sistnämnda år omkom Lech när det polska presidentplanet störtade inför landning i Smolensk i Ryssland.

– Efter 25 år av demokratisering i Polen så känns det här mycket, mycket oroväckande. Vi kommer naturligtvis i bilaterala kontakter och samtal också resa den här frågan för det ser illa ut för demokratin och demokratins utveckling, säger Wallström till TT.

Oron gäller den nya polska regeringens agerande kring yttrandefriheten, där den statliga radion och televisionen snabbt fått nya chefer, nära kopplade till regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS). Ännu fler personbyten väntar om en aviserad ny medielag blir verklighet.

"Putinisering"

Utvecklingen har gått snabbt sedan PiS vunnit klart i det polska parlamentsvalet i oktober.

Till det bättre, tycker anhängarna.

– Den här regeringen talar med folket. Det gjorde inte den förra. Vad de har gjort hittills är fantastiskt, sade exempelvis pensionerade läraren Wincenty Seroczynski, enligt nyhetssajten Politico, när han demonstrerade till stöd för regeringen i Warszawa i söndags.

Motståndarna håller inte alls med.

– Det här är en typ av Putin-liknande styrd demokrati, en farlig putinisering av europeisk politik, varnade EU-parlamentets talman Martin Schulz i en intervju med tyska tidningen FAZ i söndags.

Tuffa svar

Utöver tv och radio gäller striden främst regeringens ökade kontroll över författningsdomstolen. EU-kommissionen har reagerat med oro och brevledes bett om förklaringar.

Svaren tyder dock inte på att regeringen har några planer på att ändra sig.

"Informations- och yttrandefrihet uppskattas och respekteras fullt ut av den polska regeringen. . . Det verkar som om någon har gett er vilseledande information", heter det exempelvis om varför regeringen snabbt beslutat att byta ut radio- och tv-cheferna.

"Jag ber er att visa mer återhållsamhet framöver när det gäller instruktioner och varningar till parlament och regering i självständiga demokratiska stater", skriver i sin tur justitieminister Zbigniew Ziobro om författningsdomstolens svagare ställning.

Polens svar ska behandlas av EU-kommissionen vid deras sammanträde i Bryssel på onsdagen. Något beslut om att redan då inleda eventuella sanktionsåtgärder väntas emellertid inte.