Historikern Gunnar Wetterberg förespråkar att de nordiska länderna ska bilda en förbundsstat.

"EU:s framtid är så oviss att det borde ligga i de nordiska staternas intresse att fördjupa frågan om en gemensam nordisk statsbildning", skriver han på DN Debatt.

Wetterberg tror att en nordisk förbundsstat skulle kunna bidra positivt till EU:s utveckling om unionen består men skriver att "om EU krackelerar är det klokt att ha förberett en annan lösning".