Fakta: Typ 1 och 2

Man skiljer på två olika varianter av diabetes: typ 1 och typ 2.

Typ 1-diabetes eller ungdomsdiabetes uppkommer när kroppens insulinproducerande celler dör/förstörs på grund av en autoimmun reaktion som får kroppens eget immunförsvar att förstöra dessa celler. Den som drabbas insjuknar ofta i ungdomen och blir beroende av dagliga injektioner av hormonet insulin för resten av livet.

Typ 2-diabetes, även kallad för vuxen- eller åldersdiabetes, beror istället oftast på insulinresistens, det vill säga när kroppens celler inte kan tillgodogöra sig insulin, varvid symtom uppkommer som påminner om insulinbrist trots höga eller normala nivåer av insulin i blodet. Fetma, brist på motion, arvsanlag är riskfaktorer.

Ungefär 90 procent av alla diabetiker i Sverige lider av typ 2-diabetes.

Källa: Diabetesförbundet, med flera.

Antalet vuxna diabetiker i världen uppgick 2014 till 422 miljoner personer. År 1980 var motsvarande siffra 108 miljoner.

Det konstaterar Världshälsoorganisationen (WHO) i en ny rapport. Orsaken är främst förändrade kost- och motionsvanor. Mellan 1980 och 2014 har det nämligen skett drastiska förändringar i "hur människor äter, rör sig och lever" världen över.

"Om vi ska få stopp på ökningen av diabetes, måste vi omvärdera våra dagliga liv; att äta hälsosammare, vara fysiskt aktiva och att undvika onödig viktuppgång", säger WHO-chefen Margaret Chan i ett pressmeddelande.

Två varianter

Diabetes delas upp i två varianter: typ 1 och typ 2. Och det är för den senare varianten, typ 2-diabetes, som det finns en stark koppling mellan risk att drabbas och kost, fetma och motion.

"Många fall av diabetes kan förhindras", säger en av rapportförfattarna, Oleg Chestnov.

Följaktligen är det också denna variant som står för den allra största ökningen och som det stora flertalet av de drabbade lider av.

Allra värst är situationen på Samoa och andra öar i Stilla Havet där 20–30 procent av den vuxna befolkningen lider av diabetes. Andra regioner som är hårt drabbade är Mellanöstern och Nordafrika.

Fetmarisk

I exempelvis Saudiarabien har förekomsten av diabetes bland både kvinnor och män ökat från cirka åtta procent 1980 till 17 procent 2014.

– Fetma är den främsta riskfaktorn för typ 2-diabetes och våra försök att kontrollera ökningen av fetma har hittills inte varit framgångsrika.", säger professor Majid Ezzati, en av forskarna bakom studien, till tidskriften Lancet där studien också publiceras.

Lägst är förekomsten i nordvästra Europa. I Sverige har den åldersstandardiserade förekomsten av diabetes bland vuxna män ökat från 5,1 till 5,8 procent mellan 1980 och 2014, medan den minskat bland kvinnorna (från 4,4 till 4,0 procent).