Fakta: Resurser ska användas bättre

En av utgångspunkterna för uppdraget till Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket är att befintliga resurser och kunskap ska användas bättre.

De båda myndigheterna ska visa hur aktörer i både offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället kan bidra till det hälsofrämjande arbetet.

Förutsättningarna för idrottsrörelsen ska särskilt ses över.

Källa: Socialdepartementet

Han ger nu Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag på hälsofrämjande åtgärder relaterade till matvanor och fysisk aktivitet. Det kan till exempel handla om nya riktlinjer, lagändringar och ekonomiska satsningar. För detta får myndigheterna dela på 4,4 miljoner kronor 2016.

– Både fetma och övervikt och stillasittande ökar, och prognoserna ser inte ljusa ut de närmaste åren. Vi måste göra mer, det här kommer annars innebära ett enormt lidande för enskilda individer men också enorma samhällskostnader, säger Gabriel Wikström till TT.

Tydliga skillnader

Folkhälsoministern är även bekymrad över "tydliga socioekonomiska skillnader" när det gäller mat och motion, där högutbildade både äter bättre och rör på sig mer än lågutbildade.

– Det här riskerar att vidga klyftorna när det gäller hälsa i befolkningen.

Myndigheterna ska bland annat undersöka möjligheterna att få livsmedelsföretagen att på frivillig väg minska mängden socker och salt i maten.

Hela samhället

– Det är inte bara staten som behöver engagera sig, utan det behöver man göra från hela samhällets sida, säger Wikström, som själv både styrketränar och "joggar en del".

– Men samtidigt ser jag att min vardagsmotion har blivit kraftigt försämrad, inte minst sedan jag blev minister. Som minister sitter man i väldigt många långa möten, man fraktas runt i bilar... Det är inte alltid som det blir så många steg i vardagen.

Myndigheternas förslag ska redovisas senast i april nästa år.