Mer på metro.se

Unga män och pojkar spelar sig sjuka av rollspel på internet, varnar norska psykologer.

Symptom som liknar schizofreni har konstaterats. World of Warcraft pekas ut som en av de största bovarna.

Antalet personer som ber om hjälp mot spelberoende som inte rör penningspel har femfaldigats, skriver Dagsavisen.

Specialistpsykologen Gerhard Relling vid Ålesunds sjukhus uppger att personer tagits in för observation på sluten avdelning på grund av sådant spelberoende.

Flera av de symptom de uppvisade sammanföll med symptomen på svår mental sjukdom, som till exempel schizofreni.

– Jag arbetade vid en sluten psykiatrisk institution där en person som var beroende av rollspelet World av Warcraft blev tvångsinlagd. Där såg vi symptom som påminde om tidigt stadium av svår psykisk sjukdom.

Han understryker att det rör sig om få fall men uppmanar till att ta denna grupp på allvar. Hälsovårdens kunskap om spelberoendets problem måste öka, anser Relling.

På den punkten får han stöd av bland andra Hans Olav Fekjär, som är en av de norska psykiatrer som har mest erfarenhet av spelberoende.

Två av tre norska pojkar spelar dataspel varje dag. Lotteritilsynets hjälptelefon fick fem gånger så många samtal om spelberoende 2007 som 2006.