Cirka 20 procent av män över 80 år drabbas av förlust av y-kromosomen i en andel av blodcellerna, enligt ett pressmeddelande.

Kvinnor har inte någon y-kromosom. En teori är att detta kan vara en anledning till att män i genomsnitt har kortare livslängd, men detta är inte klarlagt, poängterar forskarna.

Forskarna hoppas att det i framtiden ska gå att göra ett test för att upptäcka om y-kromosomen har förlorats för att identifiera män med högre risk.

"Ett generellt test av förlust av Y-kromosomen skulle kunna sänka dödligheten hos män radikalt och kanske till och med jämna ut skillnaden i livslängd mellan män och kvinnor", säger Lars Forsberg, forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala Universitet, i pressmeddelandet.

Studien är gjord på över 3 200 män i åldrarna 37 till 96 år och resultaten publiceras i tidskriften American Journal of Human Genetics.