– Generellt sett ser det ändå ganska bra ut.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) är optimist om att nya EU-förslag om vapen ska ändras för att passa svenska intressen. (TT)

Fakta: EU:s nya vapenförslag

EU-kommissionen föreslog i november 2015 en skärpning av EU:s vapendirektiv, i syfte att motverka terrorism och annan grov brottslighet.

Bland annat föreslås att helautomatiska vapen och vissa halvautomatiska, civila vapen som liknar automatvapen bör förbjudas. Dessutom ska näthandel med vapen mellan privatpersoner begränsas och läkarkontroller ske när någon söker vapentillstånd/licens. För vissa vapen ska licensen sedan förnyas vart femte år. Reglerna ska även omfatta vapen på museer och hos samlare.

Förslaget behandlas just nu parallellt av EU-parlamentet och medlemsländerna.

Källa: Regeringskansliet, Faktapromemoria 2015/16:FPM24

– Generellt sett ser det ändå ganska bra ut för svenska intressen. Nu ska de ta in de här synpunkterna och arbeta fram ett nytt förslag från ordförandeskapet och så får vi se vad det leder fram till, sade Anders Ygeman (S) efter dagens diskussion i Bryssel där han och hans kollegor från övriga EU-länder gick igenom vapenförslaget.

Kommissionens planer kom i december som en direkt följd av terrordåden i Paris i november. Avsikten är att slå mot terroristers möjligheter att skaffa vapen – men åtminstone i Sverige blev reaktionen mest negativ. Jägare har oroats över att halvautomatiska jaktvapen ska förbjudas och en rad remissinstanser har ifrågasatt kraven på femåriga licenser och utökade läkarkontroller.

– Det Sverige vill se är ett förslag som inte drabbar svenska jägare i den delen som handlar om halvautomater. . . och att det inte ska slå mot något vanligt jägarvapen i Sverige och heller inte mot sportskyttar. Det kan säkert vara så att en liten kategori sportskyttar kan komma att drabbas av det här förslaget, men det återstår att se, sade Ygeman efter torsdagens möte.