Fakta: De tio mest kända ministrarna
00#0000000MinisterStort förtroende*Litet förtroende**Känner inte till***Anders Ygeman (S)411321Margot Wallström (S)36342Morgan Johansson (S)181928Magdalena Andersson (S)213717Ylva Johansson (S)153916Stefan Löfven (S)25500Alice Bah Kuhnke (MP)17425Ibrahim Baylan (S)94916Gustav Fridolin (MP)12631Åsa Romson (MP)3782

Mycket eller ganska stort förtroende, procent

* Mycket eller ganska litet förtroende, procent

**Känner inte till personen, procent

Källa: Novus undersökning 5–9 maj

Störst förtroende hos befolkningen har Anders Ygeman. 41 procent säger sig ha ganska eller ett mycket högt förtroende för honom. Näst populärast är utrikesminister Margot Wallström följt av statsminister Stefan Löfven. Han har förtroende av 25 procent av de tillfrågade.

Undersökningen visar också att många ministrar är relativt okända bland befolkningen. Åtta av ministrarna känner varannan svensk inte till.

Förtroendet för regeringen som helhet är i stort sett oförändrat sedan början av året, trots den senaste tidens turbulens kring Miljöpartiet.

Av de 1 002 tillfrågade säger 22 procent att de har ganska eller mycket högt förtroende för regeringen. Motsvarande siffra i januari i år var 19 procent. Dock är det en stor skillnad jämfört med oktober 2014 då 31 procent sade sig ha ganska eller mycket högt förtroende för regeringen.

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel på ett riksrepresentativt urval på åldern 18-79 år under perioden 5-9 maj.