Fakta: Prognos som kommer

Migrationsverket lämnar prognoser till regeringen fyra gånger om året.

Den 4 februari kommer en ny prognos.

I oktober räknade verket med ett huvudalternativ på 135 000 asylsökande under 2016, men med ett spann på 100 000-170 000. Frågan är om Migrationsverket ändrar prognossiffran för asylsökande under 2016 i sin nya prognos på torsdag.

I oktober sade verket att prognosen påverkas av åtgärder som EU och Sverige och grannländer vidtar, bland annat. Regeringen har sedan dess infört åtgärder som gränskontroller och id-kontroller på kollektivtrafik från Danmark till Sverige.

I en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR som kom i januari bedömdes att en miljon flyktingar kommer att ta sig från Turkiet in i EU i år. Det är lika många som kom till EU via samtliga flyktvägar 2015.

Källa: Migrationsverket, UNCHR

Ygeman betonar att det inte är någon kritik mot Migrationsverket och att verket gör så bra prognoser som det går att göra. Han anser att prognosmakarnas uppgift är hopplös. Ygemans poäng är att det är svårt att planera utifrån prognoserna, eftersom de på ett års sikt är så osäkra.

Många faktorer

Inrikesministern pekar på flera osäkra faktorer i dagsläget, till exempel att man måste veta vilket resultat EU-samarbetet med Turkiet ger, hur EU klarar sin yttre gräns i Grekland och om EU:s omfördelning av flyktingar blir av.

– Om bara ett av de här antagandena faller, förändras grunden för prognosen, säger Ygeman.

I Migrationsverkets prognos den 22 oktober räknade myndigheten med 160 000 asylsökande under 2015. Det blev 163 000. Ygeman konstaterar dock att den prognosen närmast skrevs i efterhand när den stora flyktingströmmen till Sverige redan var ett faktum.

I prognosen dessförinnan, i juli, förutsåg inte Migrationsverket den kraftiga ökning som började kort därefter. Då, i juli, skrevs prognosen över asylsökande ned något jämfört med prognosen från våren till 74 000. I verkligheten blev det 163 000.

TT har gått igenom verkets kvartalsprognoser från de senaste 2,5 åren. Inte någon gång har prognoserna slagit så fel som mellan juli och oktober 2015.

Sommaren 2014 räknade verket med 80 000 asylsökande för 2014, vilket det också blev samt trodde på 79 000 för 2015. På hösten 2014 höjdes antagandet för 2015 till 95 000 men skrevs ned en aning i de tre prognoser som följde.

Inte upprörd

Migrationsverkets kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund är inte särskilt upprörd över att Ygeman benämnt prognoserna som "värdelösa", ett ordval som Ygeman i efterhand inte var helt nöjd med.

– Det är ett bra rubrikord, men jag tror inte att det var just det Ygeman ville förmedla, säger Hvinlund som anser att prognoserna kan vara "hyggligt träffsäkra" på några månaders sikt.