Fakta: EU:s vapenförslag

EU-kommissionen föreslog i november 2015 en skärpning av EU:s vapendirektiv, i syfte att motverka terrorism och annan grov brottslighet.

Bland annat föreslogs att helautomatiska vapen och vissa halvautomatiska, civila vapen som liknar automatvapen skulle förbjudas. Näthandeln med vapen mellan privatpersoner skulle begränsas och läkarkontroller ske när någon söker vapentillstånd/licens. För vissa vapen ska licensen sedan förnyas vart femte år. Reglerna ska även omfatta vapen på museer och hos samlare.

Förslaget behandlas just nu parallellt av EU-parlamentet och medlemsländerna och har ändrats på flera punkter.

– Hittills är de här förhandlingarna en stor framgång för Sverige, säger Ygeman efter ett samråd med riksdagens EU-nämnd inför ministermötet i Luxemburg den 9 juni.

– Det blir tuffare regler för de farligaste vapnen men de legitima vapenägarna i jakt- och sportskyttevärlden ska till stor del hållas skadelösa, bedömer inrikesministern.

Riksdagens stöd

Han har stöd av riksdagen för sin linje, inget parti anmälde avvikande mening på samrådet.

Svenska Jägareförbundet anser också att förslaget har förändrats till det bättre. Men några punkter oroar ännu lite, enligt förbundets jurist Ola Wälimaa. En handlar om skrivningar om krav på regelbunden förnyelse av licenser.

– Vi tycker inte att det öppnar för att vi ska kunna ha det system vi har i Sverige i dag, säger Wälimaa.

Han menar att det öppnar för framtida, oönskade tolkningar som skulle kunna innebära krav på att förnya licenser vart femte år.

Protesterade mycket

På ministermötet i Luxemburg ska en så kallad allmän riktlinjedebatt hållas om förslaget till skärpt vapendirektiv. Förslaget är en följd av terrordåden i Paris förra året och är tänkt att göra det svårare för terrorister och skolskjutare, som Anders Ygeman uttrycker det, att få tag på vapen. Men när ursprungsförslaget kom blev protesterna stora, inte minst från svenska jägare och sportskyttar. Sedan dess har justeringar gjorts i förslaget och nu finns det också stöd i den svenska riksdagen för att gå vidare.

– Vi har pressat fram ett tydligt mandat som innebär att det inte får bli licensplikt för vapendelar och att det inte blir någon förändring för halvautomatiska vapen för jakt, säger Ulrika Karlsson, som företräder Moderaterna i EU-nämnden.