Fakta: EU-förslaget

EU-kommissionen föreslog i november en skärpning av EU:s vapendirektiv.

Syftet är att motverka terrorism och annan grov brottslighet.

Helautomatiska vapen och vissa halvautomatiska, civila vapen som liknar automatvapen bör förbjudas.

Nationella vapenregister ska kunna stämmas av mot varandra inom EU.

Ett EU-system för märkning av skjutvapen bör inrättas.

Näthandel med vapen mellan privatpersoner ska begränsas.

Läkarkontroll ska ske när någon söker vapentillstånd/licens. För vissa vapen ska licensen förnyas vart femte år.

Reglerna ska omfatta även vapen på museer och hos samlare.

Avaktiverade vapen, larm- och signalvapen, akustiska vapen och replikor omfattas.

Källa: Regeringskansliet, Faktapromemoria 2015/16:FPM24

– Det finns ett legitimt behov av halvautomatiska vapen vid jakt, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till TT.

Han säger att han personligen, till den ansvarige EU-kommissionären Dimitris Avramopoulus, har framfört att kommissionen måste ändra förslaget till reviderat vapendirektiv. Det lades fram i november, påskyndat av flera uppmärksammade terrordåd. Syftet är att begränsa tillgången på särskilt farliga vapen, som hel- och halvautomatiska.

– Det kan finnas anledning att gå tuffare fram mot vapen som har använts och kan användas vid terrorbrott men den avgränsning som kommissionen gör riskerar att drabba jägare utan att bidra till någon ökad trygghet, säger Ygeman.

Den remissrunda som regeringen lät förslagen gå på över jul och nyår visar att det finns ett stort motstånd mot stora delar av innehållet. Något som de flesta, utom polisen, framhåller är att förslaget är så luddigt skrivet att många halvautomatiska vapen skulle kunna bli förbjudna. Förslagen om läkarkontroller vart femte år och omprövning av licenser med samma mellanrum, för innehav av vissa vapen, kritiseras också brett.

Det är också på främst de punkterna Anders Ygeman anser att kommissionen måste backa.