– Jag är beredd att låta ett framtida Frontex gå in mot en medlemsstats vilja.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) har svängt som befogenheterna för EU:s framtida gräns- och kustbevakning. (TT)

Fakta: EU:s förslag om Frontex

EU-kommissionen lade i december fram ett förslag om att göra om gränsskyddsenheten Frontex till Europeiska gräns- och kustbevakningen, som bland annat föreslås ha:

-en "snabbreserv" med personal och teknisk utrustning, där minst 1 500 personer ska kunna sättas in, inom tre dagar. Myndigheten ska själv ha minst 1 000 permanent anställda och själv kunna skaffa utrustning, snarare än att behöva vänta på material från medlemsländerna.

-"rätt att gripa in", genom att skicka gräns- och kustbevakningsgrupper för att vidta åtgärder även när berört medlemsland själv inte kan eller vill.

-mandat att arbeta i "tredje land", genom att skicka ut samarbetsansvarig personal och inleda gemensamma insatser med grannländer.

-"starkare roll i återsändandet", genom skapandet av en Europeisk återsändningsenhet för att "effektivt skicka tillbaka" tillståndslösa medborgare från andra länder.

– EU:s medlemsländer har lovat att försöka nå åtminstone en politisk uppgörelse om förslaget under det första halvåret 2016.

– Jag tycker att M borde ta diskussionen i sak i stället. Det är uppenbart, även för dem, att ett statsråd inte behöver förankra radiointervjuer med EU-nämnden, säger Anders Ygeman till TT.

Han deltog under tisdagen i ett möte med EU:s inrikes- och justitieministrar i Amsterdam.

– Jag tror att det kommer att vara nödvändigt... Exakt hur det kommer att gå till är nog för tidigt att säga, för det finns olika viljor i olika medlemsstater, men jag är beredd att låta ett framtida Frontex gå in mot en medlemsstats vilja, sade han i samband med mötet.

Ygeman svänger

När EU-kommissionen i december föreslog att utöka Frontex befogenheter motsatte sig Sverige den del som handlar om att agera mot ett lands vilja. Att Ygeman nu svängt motiverar han bland annat med att EU:s omfördelningssystem av asylsökande måste fås att fungera.

– Sverige har varit ett av de länder som kraftfullast drivit på att vi måste få en omfördelning på plats. Och att få en omfördelning på plats hänger ihop med att man kan skydda den yttre gränsen... Jag tror att det kan vara bra att möjligheten att intervenera finns så att inte insatsen dras i långbänk.

Ulrika Karlsson (M), ledamot i riksdagens EU-nämnd, reagerar starkt på att Ygeman inte förankrat sin nya ståndpunkt i riksdagen först. Hon väljer nu att anmäla honom till konstitutionsutskottet (KU).

– Han går emot det mandat som regeringen begärt och även fått. Regeringen, och statsministern framför allt, har vid upprepade tillfällen sagt att regeringen inte är beredd att ge Frontex utökat mandat, säger hon till TT.

Tidigare under dagen sade Ygeman att nämnden får bli en senare fråga.

– Vi får ta den diskussionen med EU-nämnden när det finns ett konkret förslag på bordet.

Enad front

Eftersom mötet i Amsterdam är informellt har EU-nämnden inte haft något samråd med Ygeman inför resan. När frågan tidigare har varit uppe har den politiska enigheten varit stor. Inget parti gillar att ett medlemsland ska kunna köras över.

EU-nämndens ordförande, Carl Schlyter (MP), vill inte spekulera i hur kompromissvilliga partierna kommer att vara när ett färdigt, konkret förslag ligger på bordet.

– Jag tror att det kommer att bero mycket på villkoren. Om de är tillräckligt strikta – att det här bara ska tillämpas i absoluta nödfall – och det finns tillräckligt mycket annat i paketet som Sverige tycker är bra, då kanske en kompromiss i slutändan är möjlig, säger Carl Schlyter.

Enligt Patrik Engström, chef för den nationella gränspolisen, skulle förslaget, om det blir av, få mycket långtgående konsekvenser. Bland annat skulle Sverige behöva hålla "ett antal hundra" poliser i ständig beredskap för att eventuellt skickas ut på uppdrag utomlands, säger han till SR:s Ekot.