Fakta: Nätbrott

Nätbrott har det senaste året kostat svenskarna 3,8 miljarder kronor och 21 timmar i efterarbete.

18 procent av svenskarna har drabbats. Globalt är snittet 27 procent.

30 procent av dem som är födda efter 1980 har utsatts för nätbrott det senaste året. Motsvarande siffra för äldre än 55 år var 10 procent.

Dagens unga vuxna, födda efter 1980, antas ofta vara mer datorkunniga än äldre eftersom de fötts in i den digitala eran. Men Symantecs undersökning visar att det snarare är de äldre, 40- och 50-talisterna, som ser till att skydda sig och sina datorer.

Totalt i alla åldersgrupper har ungefär en tredjedel avslöjat sina lösenord för andra. Men skillnaderna är stora mellan åldersgrupperna. Varannan under 35 år säger i undersökningen att de delat med sig av sitt lösenord till andra. Bland dem över 55 år är det bara var sjätte som berättat om sitt lösenord.

Mönstret går igen även internationellt. Men i Sverige är skillnaden mellan yngre och äldre större än i andra länder. Å andra sidan drabbas svenskar, både äldre och yngre, i mindre utsträckning av nätbrott.

Svenskarna är överlag också relativt oskyddade på nätet. Var tredje använder säkra lösenord, det vill säga en kombination av stora och små bokstäver samt siffror och symboler. Bara var tredje byter lösenord efter intrång och två av tre säger att de hellre byter olja i bilen än byter lösenord.