Så svarar svenskarna

Skulle du kalla dig för feminist?

Ja – 27 procent (22 procent)

Ja, men bara i vissa sammanhang/situationer – 23 procent (22 procent)

Nej – 43 procent (48 procent)

Vet ej – 8 procent (9 procent)

Fotnot: 2015 års siffror inom parentes

Siffrorna är avrundade vilket gör att totalsumman blir 101 procent. 

Så många svarar ja på frågan ”Skulle du kalla dig för feminist?”:

Del av landet

Stockholm – 33 procent

Norra Sverige – 34 procent

Norra mellersta Sverige – 21 procent

Södra mellersta Sverige – 22 procent

Skåne, Halland, Blekinge – 28 procent

Storstad/övriga Sverige

Storstad – 30 procent

Övriga Sverige – 24 procent

Politisk tillhörighet

Alliansväljare – 21 procent

Rödgröna väljare – 48 procent

Övriga partier – 15 procent

Kvinnor

Kvinnor 18–27 år – 45 procent

Kvinnor 28–34 år – 32 procent

Kvinnor 35–44 år – 33 procent

Kvinnor 45–54 år – 23 procent

Kvinnor 55–64 år – 31 procent

Kvinnor 64 plus – 36 procent

Män

Män 18–27 år – 26 procent

Män 28–34 år – 21 procent

Män 35–44 år – 18 procent

Män 45–54 år – 18 procent

Män 55–64 år – 17 procent

Män 64 plus – 16 procent

Om Yougov: Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov. Under perioden 12–15 februari har sammanlagt 1 526 intervjuer gjorts via internet med män och kvinnor 18 år och äldre. 

Feminism är en ideologi som går ut på att ge kvinnor samma rättigheter och möjligheter som män. Inte särskilt kontroversiellt i Sverige, kan tyckas, men trots detta visar en färsk undersökning gjord av YouGov på uppdrag av Metro att enbart 27 procent av svenskarna kallar sig för feminister. 23 procent svarar att de bara gör det i vissa sammanhang.

Andelen som kallar sig för feminister i alla situationer har emellertid ökat med 5 procentenheter sedan förra året.

LÄS MER: Debatt – Feministdebatten i Sverige styrs av arga genustroll

Yngre kvinnor, storstadsbor och de som röstar på något av de rödgröna partierna är klart mer benägna att använda sig av epitetet jämfört med äldre män, alliansväljare och boende i andra delar av landet. 

Enligt undersökningen instämmer bara 14 procent av svenskarna helt i påståendet att feminism är överspelat eftersom vi redan lever jämställt i Sverige. Samtidigt instämmer 25 procent av de svarande helt i att feminism är ett negativt laddat ord.  

Kristina Fjelkestam, professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet, tror att den relativt stora motviljan att kalla sig för feminist bottnar i att man inte vill riskera att uppfattas som en jobbig person.   

– Begreppet feminism består av två delar. Den första, att människor ska vara jämlika oavsett kön, är egentligen väldigt okontroversiell och det tror jag att 99 procent av svenskarna instämmer i. Men del två, att man ska göra något åt saken, kan uppfattas som problematiskt, säger hon.

Kristina Fjelkestam menar att det lever kvar gamla idéer om ”den stridbara feministen”. Att stå upp för en sak väldigt starkt kan få folk att rygga tillbaka. I förlängningen handlar det om att människor ser det som att en stridbar person kan ta till våld. 

– I Sverige finns det fortfarande en fördomsfull syn om att kvinnor inte ska ta ton och käfta emot. I stället ska problem lösas i samförstånd. Men ibland kan man tvingas ta ton för att saker och ting ska förändras. 

Hon är ändå lite förvånad över att bara drygt en fjärdedel av svenskarna kallar sig för feminister i alla sammanhang, eftersom begreppet har blivit allt mer accepterat över tid. 

– Jag anser att begreppet är helt rumsrent, eftersom det används som term i den politiska diskursen. LÄS MER: Debatt – Vänstern smutsar ned ordet feminism