Enligt undersökningen från Yougov, gjord på uppdrag av Metro, skulle 59 procent av svenska folket rösta på Hillary Clinton som USA:s nästa president om de hade möjligheten. Donald Trump får 9 procent av svenskarnas stöd. 

Erik Åsard, professor i nordamerikanska studier på Uppsala universitet, är inte ett dugg förvånad över det reslutatet.

– Man kunde snarare ha väntat sig ännu större övervikt för Clinton. Tidigare mätningar har också visat att svenskarna föredrar demokratiska presidentkandidater. De står normalt betydligt närmare oss vad gäller värderingar och inställningen i olika sakfrågor.

LÄS MER: "Här är bilden på Hillary Clinton som alla snackar om"

Han säger att den största skillnaden mellan amerikanska och svenska väljare är att amerikanska väljare ofta fäster större vikt vid sociala eller moraliska frågor som till exempel rätten till abort, vapeninnehav, dödsstraffet, samkönade äktenskap, religiösa värderingar och liknande.

Det som gör Donald Trump framgångsrik i USA tror han främst beror på ett utbrett missnöje med de etablerade politikerna.

– Men också en långvarig ekonomisk stagnation och oro bland särskilt republikanska väljare över ekonomin och framtiden för deras barn. En liknande politikertyp som Trump har svårare att nå framgång här i Sverige. Vi har ett helt annat politiskt system där partierna spelar en huvudroll och kandidaterna kommer i andra hand. Men missnöjespartier av olika slag har ju även haft framgångar här. 

LÄS MER: "Det här skulle hända om Hillary Clinton blev president"

32 procent av de svarande i Yougov-undersökningen har valt ”någon annan” eller ”vet inte” som svar på frågan om vilken kandidat de skulle rösta på.

bakgrund
Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 16-19 september 2016 har sammanlagt 1523 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre. Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen.