Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag?

Moderaterna: 21,0 procent (20,6)

Centerpartiet: 6,8 procent (7,5)

Liberalerna: 4,9 procent (5,1)

Kristdemokraterna: 2,8 procent (3,6)

Miljöpartiet: 4,5 procent (5,5)

Socialdemokraterna: 22,3 procent (21,4)

Vänsterpartiet: 7,3 procent (6,7)

Feministiskt initiativ: 2,4 procent (2,3)

Sverigedemokraterna: 26,9 procent (26,7)

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Yougov under perioden 10-14 december 2015. Sammanlagt har 1 530 intervjuer genomförts via Yougovs panel med män och kvinnor 18-74 år.

Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

Alla förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen, dvs. inga signifikanta skillnader i resultatet.

Källa: Yougov

I den senaste väljaropinionen från Yougov, utförd på uppdrag av Metro, får Miljöpartitet 4,5 procent – vilket är det lägsta stödet hittills sedan valet. 

Kristdemokraternas sjunker till 2,8 procent i Yougovs decembermätning – och SD fortsätter vara Sveriges största parti med 26,9 procent jämfört med 26,7 procent i novembermätningen. Flyktingfrågan är fortsatt den viktigaste politiska frågan – men har slutat öka.

►LÄS MER: Yougov: S når bottensiffror – lägsta stödet sedan valet

Alla förändringar i undersökningen ligger inom den statistiska felmarginalen. Sammanlagt har 1 510 intervjuer genomförts via Yougovs onlinepanel.

Att Miljöpartiet når bottensiffror har främst att göra med migrationsuppgörelsen, där MP gav vika för regeringens krav på skärpta regler i migrationspolitiken, menar Stina Morian, politisk expert. 

– Deras väljare blev oerhört besvikna på uppgörelsen eftersom MP hade lovat att inte ge efter. Även de interna striderna som uppstått inom partiet efter beslutet har försvagat partiet, säger hon.

I regeringens åtgärder för att minska antalet flyktingar till Sverige ingick bland annat utökade id-kontroller, att försörjningskraven ska skärpas och att tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla för alla utom kvotflyktingar. Kort därefter hölls det stora klimattoppmötet i Paris, där Miljöpartiet hoppades få gehör för sina miljöpolitiska åtgärder.

– Men efter klimatavtalen har de heller inte riktigt fått respons på sina frågor, vilket sammanföll med denna mätning, säger Stina Morian. 

►LÄS MER: Yougov: Flyktingfrågan viktigast bland svenskar – SD största parti

Att Kristdemokraterna backar till 2,8 procent, vilket det lägsta partiet fått i Yougov sedan mars 2013, är ingen överraskning, menar Morian.

– De har uppenbarligen inte alls tjänat på att döda decemberöverenskommelsen. De har alltid varit små och klarat sig på stödröster, så den här siffran visar nog deras egentliga stöd.