Så gjordes undersökningen

Undersökningen är genomförd av Yougov under perioden 17-20 april. Sammanlagt har 1 528 personer, män och kvinnor i åldrarna 18-74, svarat på undersökningen. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen för kön, ålder, region och senaste riksdagsval.

Yougovs onlinepanel i Sverige består av 60 000 förrekryterade kvinnor och män i åldrarna 18+ som vill delta i undersökningar. Panelen är en så kallad accesspanel.

Undersökningen är inte statistiskt säkerställd. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter). 

Socialdemokraterna backar medan Moderaterna tar ett litet kliv framåt, visar den senaste opinionsundersökningen som utförts av Yougov, på uppdrag av Metro.

Socialdemokraterna får 26,2 procent av rösterna i opinionsundersökningen – en siffra som förra månaden låg på 29,1 procent. 1 528 personer har deltagit i undersökningen, som inte är statistiskt säkerställd.

Lägsta stödet för de rödgröna på ett helt år

– Det är vanligt att det är svårt för regeringspartier att lyfta i opinionen efter ett val och mätningen bekräftar den bilden. Det här är en relativt normal utveckling, säger Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Moderaterna tar ett litet steg fram, från 21,1 procent i förra månades mätning till 23,5 procent. De både blocken har närmat sig varandra och både de rödgröna och Alliansen hamnar på 38,4 procent av rösterna i mätningen. 

– Decemberöverenskommelsen och budgetdiskussionerna har inte förändrat opinionen i någon märkbar riktning. Det har varit ett oerhört fokus på decemberöverenskommelsen, men det tycks varken ha gynnat eller missgynnat någon. 

Även den senaste Novus-mätningen som presenterades på torsdagen, utförd på uppdrag av TV4, visar att Socialdemokraterna tappar – enligt undersökningen tappar de nästan fyra procentenheter och får 27,1 procent. 

Sverigedemokraterna är fortsatt tredje största partiet och får 19,5 procent i Yougovs senaste mätning.

– Att SD är tredje största partiet ser inte ut att vara någon dagslända, det kan man nog säga ganska säkert, säger Jonas Hinnfors.

Ny mätning: KD:s och FP:s utspel har gynnat SD – får rekordstöd

Av de som röstade på Moderaterna vid valet i höstas uppger 13,8 procent att de i dag skulle rösta på SD och bland de som röstade på Socialdemokraterna uppger 8 procent samma sak.

– S och M är ju rätt stora partier och successivt kommer de då vara viktiga före detta-grupper i SD. Det blir en mix i partisympatigruppen för SD som är lite spännande och nu ska partiledningen försöka få ihop dem, säger Jonas Hinnfors.

– I stora drag överensstämmer flertalet opionionsinstitut med varandra. Men i bland skiljer de sig åt och om det beror på tekniken eller inte är väldigt svårt att säga, men man måste ha det i åtanke.