Detta är en tv-mottagare

All utrustning som är avsedd för att ta emot tv-sändningar räknas som en tv-mottagare. Som till exempel:

  • Tv.
  • Digitalbox.
  • Video med kanalväljare.
  • Inspelningsbar dvd-spelare.
  • Dator med tv-kort. 

Källa: Radiotjänst

Så många betalar tv-licens

Äger du en tv?

Ja: 91 procent

Nej: 9 procent

Betalar du tv-licens?

Ja, 79 procent.

Nej, 16 procent. 

Vet ej, 3 procent.

Vill ej svara, 2 procent. 

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 11-14 mars 2016. Sammanlagt har 1 517 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

Enligt lag ska alla som  äger, hyr eller lånar en tv-mottagare  betala tv-licens till Radiotjänst. I en nyligen genomförd Yougov-undersökning som gjorts på uppdrag av Metro uppger 79 procent att de betalar vilket skiljer sig från Radiotjänst egna mätningar som visar att 90 procent betalar tv-licensen. Men Radiotjänst nöjer sig inte med den siffran.

– Nej det gör vi inte förrän 100 procent betalar, säger Johan Gernandt, kommunikationschef på Radiotjänst i Kiruna.

► LÄS MER: Nils, 28, tvingas betala tv-avgift – för oanvänd box i garderoben

De arbetar för att alla som har en tv-mottagare också betalar radio- och tv-avgiften. Attityden till att betala tv-licens är enligt Johan Gernandt blandad.

– Många tycker att det är viktigt att public service finns som en oberoende källa, säger han och fortsätter.

– Utöver att man följer lagen så bidrar man till en stark public service som ger plats till bredd och djup. Allt som public service gör passar inte alla men alla kan hitta något som passar.

Att en del väljer att inte berätta att de har en tv-mottagare är beklagligt anser Johan Gernandt. Genom att ringa och besöka hushåll kontrollerar Radiotjänst vilka som har en tv-mottagare. Detta för att få fler att betala den lagstadgade licensen.

– Vi märker också att en del oavsiktligt missar att betala. Vilket främst beror på bristande kunskap, säger Johan Gernandt.

► LÄS MER: Här är 10 svenskar som är stekheta på Youtube