Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 15–18 januari 2016.

Sammanlagt har 1 522 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18–74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014.

Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

Kvinnor är lite prydare än män, men inte i relationer – det kan man utläsa ur den senaste Yougov-undersökningen som är gjord på uppdrag av Metro. 

27 procent i undersökningen är frisinnade nog att fisa inför sina partners och det är precis lika många kvinnor som män som tycker det.

►LÄS MER: Dina pruttar kan rädda liv

23 procent av de tillfrågade är så obrydda att de inte tänker på när de släpper sig, en vanligare hållning bland män än kvinnor. Att hålla inne på fisarna – som 40 procent av de tilfrågade säger att de gör – är vanligare bland kvinnor.

För dig som åker kollektivt kan du glädjas eller plågas av andelen 12 procent – det är nämligen så många som säger att de fiser i kollektivtrafiken.