Fakta: Zikaviruset

Zikaviruset dök upp i Sydamerika i maj 2015 och har sedan dess spridit sig till minst 20 länder i Latinamerika och Karibien. De vanligaste symptomen är feber, ögoninflammation, ledvärk och utslag i uppemot en vecka. Många får inga symtom alls.

Den ursprungliga värden för viruset tros vara afrikanska apor.

Sjukdomen misstänks ligga bakom ett ökat antal missbildningar bland nyfödda barn sedan gravida kvinnor smittats.

Sjukdomen kan behandlas med antiinflammatoriska läkemedel men regelrätt behandling eller vaccin saknas.

Viruset är släkt med exempelvis dengueviruset och är döpt efter en skog i Uganda.

Till skillnad från många andra länder har Sverige inte varnat gravida kvinnor eller kvinnor som planerar att bli gravid att undvika resor till zikadrabbade områden.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Arkansas hälsodepartement

Fakta: Oftast milda symtom

Endast en av fem som infekteras med zikavirus utvecklar symtom och de som utvecklar sjukdom får oftast milda symtom. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. I allmänhet vara symtomen 2–7 dagar.

På enbart symtomen är det omöjligt att urskilja zikavirusinfektion från dengue.

Viruset misstänks även kunna ge allvarliga neurologiska komplikationer. Ett ökat antal nyfödda med onormalt litet huvud, mikrocefali, och vuxna med Guillain-Barrés syndrom misstänks ha ett samband med infektionen. Guillain-Barrés syndrom är en ovanlig neurologisk sjukdom som associeras med uppåtstigande slappa förlamningar i armar och ben.

Källa: Folkhälsomyndigheten

För tillfället vårdas en ung man på Århus universitetssjukhus i Danmark efter att ha smittats av zika under en resa i Syd- och Centralamerika. Även Schweiz och Storbritannien rapporterar flera fall hos hemvändande resenärer.

I Sverige smittades en kvinna från Stockholm redan i juli förra året. Symtomen behandlades och kvinnan återhämtade sig väl, enligt Folkhälsomyndigheten, något som även mannen i Danmark väntas göra.

Zika, det virus som nu sprider sig snabbt på den amerikanska kontinenten, ger oftast bara milda symtom, om några alls.

Smittar med sex

Däremot pekar allt mer mot att viruset kan orsaka svåra fosterskador. Spridningen i Syd- och Centralamerika sammanfaller nämligen med en kraftig ökning av antalet barn som fötts med onormalt litet huvud, mikrocefali.

– Det är högst troligt att det finns ett samband. Allt mer pekar på det, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog, till TT.

Däremot, säger han, är risken för att viruset sprids i Sverige eller i norra Europa mycket liten, nästan obefintlig. Danska Sundhetsstyrelsen gör samma bedömning.

– De myggor som för viruset vidare finns inte på våra breddgrader. Det finns enstaka rapporter om att viruset kan överföras sexuellt eller med blodprodukter, men det är av allt att döma mycket ovanligt, säger Anders Wallensten.

Stort intresse

På den amerikanska kontinenten är situationen annorlunda. Dels är befolkningen mottagliga för smittan, eftersom den saknar antikroppar, dels är den mygga som för smittan vidare, Aedes aegypti, vanlig i samtliga länder förutom Kanada och Chile.

Följaktligen har nu nästan alla länder i Syd- och Centralamerika samt Västindien drabbats. Så även flera delstater i USA .

USA:s president Barack Obama uppmanar Världshälsoorganisationen (WHO) att påskynda och förbättra försöken att finna diagnostiska metoder och vaccin mot viruset. Det inflytelserika universitetet Georgetown i Washington kräver att WHO:s chef Margaret Chan lär sig av läxorna från ebolaepidemin.

Än är det ingen som vet om, och i så fall hur, zikaviruset orsakar fosterskador. Om en infektion är farlig bara i början eller under en viss del av graviditeten.

– Men det pågår intensiv forskning och det kommer nog inte att dröja alltför länge innan vi vet mer. Amerikanerna är också väldigt intresserade av detta, eftersom de myggor som kan föra den här smittan vidare finns i södra USA, säger Anders Wallensten.