Så säger lagen om tvångsäktenskap

Tvångsäktenskap är när ett äktenskap ingås mot någon av, eller båda, parternas vilja. Även ett äktenskap som ingås med stor inblandning av andra än paret kan vara ett tvångsäktenskap.

Sedan den 1 juli 2014 är äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa kriminaliserat i Sverige. Den som döms för äktenskapstvång riskerar upp till fyra års fängelse.

Hittills har ingen åtalats för ett sådant brott – trots att ett 50-tal fall har utretts, enligt Åklagarmyndigheten.

Brottsbalken 4 kap, 4c§:

”Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år.” 

Källa:   Åklagarmyndigheten

Här kan du få hjälp

Blir du eller någon du känner utsatt för påtryckningar från familjen vad gäller val av partner? Här kan du få hjälp kostnadsfritt och anonymt:

Athena: 076-271 4565  

Kvinnofridslinjen:   020-50 50 50  

Linnamottagningen:   020-40 70 40

Brottsofferjouren:   0200-21 20 19

Polisen:   11414 (vid akut läge ring 112)

Zubeyde, 43, växte upp Sverige men med två turkiska föräldrar som tidigt kom att bestämma över hennes val i livet. I släkten var könsrollerna tydliga. 

– Som ung kvinna hamnar man längst ner i hierarkin. Som flicka måste man ta mer ansvar för hushållssysysslorna: ta hand om sina bröder, laga mat, städa och tvätta, berättar hon.

Under sommarlovet i högstadiet, när Zubeyde fyllt 15 år, åkte hon tillsammans med sin familj på semester till föräldrarnas hemby. Den sommaren blev hon bortgift. 

– Jag tror inte att det var planerat, men när man anser att kvinna är giftasvuxen är det många som vill fria, speciellt till flickor som bor i Europa. De är mer attraktiva på äktenskapsmarknaden eftersom de kan rädda livet på en släkting genom att ta dem till Sverige, säger Zubeyde.

►LÄS MER: Fler gifta barn kommer til Sverige: "Lagen ska gälla alla"

Valet föll till slut på en man som ansågs komma från en ”bra familj” – och två veckor senare var de gifta.

– Känslan av att bli bortgift är fruktansvärd. Dels för att när du inte får välja din partner av kärlek och styra över dina egna känslor, men du får heller inte bestämma över din kropp. Som kvinna är du som en vara som ska tillfredsställa andra.

Zubeyde levde tillsammans med mannen i Sverige under 16 år innan hon tog sig ur äktenskapet. I samband med skilsmässan tappade hon kontakten med sin familj.

– Ensamheten som följer av att lämna ett tvångsäktenskap är värst. Att inte ingå i ett sammanhang eller kultur längre. Därför är det så viktigt att komma till en plats där man kan känna den gemenskapen på nytt.

►LÄS MER: Varje minut tivngas 26 flickor gifta sig

Den samhörigheten har hon försökt att återskapa i Athena – ett hem som hjälper kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

– För mig är det inte bara ett jobb utan en kamp, mot förtrycket mot oss från våra familjer, men också en kamp mot okunskapen som finns kring hederskultur i Sverige i dag. Vi har skapat ett kollektiv som bygger på systerskap och social mobilisering där målet är att integrera flickorna i det svenska samhället, men samtidigt se till att de inte förlorar de positiva delarna ur sin kulturella bakgrund.