Artiklar: Anna Ekström

Yrkespaket planeras för gymnasiet

Utbildning TT Skolverket ska på regeringens uppdrag ta fram ett förslag på påbyggbara yrkespaket för elever på gymnasieskolans introdukti...

S vill ha bort religiösa inslag i alla skolor

Politik TT Den socialdemokratiska partikongressen har beslutat att skärpa politiken mot friskolor, vinster och religiösa inslag.

Löfven majtalar i Malmö

Politik TT Statsminister Stefan Löfven (S) deltar i år i Socialdemokraternas första majtåg i Landskrona och i Malmö.

Studiebidrag till arbetslösa kan trefaldigas

Politik/Utbildning TT Regeringen vill trefaldiga studiebidraget till arbetslösa vuxna som läser en utbildning på grundskole- eller gymnas...

Ökade it-kunskaper i skolan

Utbildning TT Regeringen vill att it-kunskaperna ska öka bland svenska elever.

Ekström tror på prov som rättesnöre

Utbildning TT Gymnasieminister Anna Ekström (S) är fortfarande inriktad på att de nationella proven ska få större betydelse i betygsättni...

Kommunala vuxenutbildningen ses över

Utbildning TT Komvux ska uppdateras.

Minister om provfusket: Oacceptabelt

Utbildning TT De nationella proven ska bidra till rättvisa betyg i landets alla skolor.

S vill ha tak för nyanlända i skolan

Samhälle TT En jämnare fördelning av nyanlända elever på landets grund- och gymnasieskolor är nödvändig för att förbättra jämlikheten i s...

S: Kortare lov och skolplikt till 18 år

Skola TT Partitoppen i Socialdemokraterna tar strängare tag om skolan.