Artiklar: Politik

Trump ska begränsa invandringen
Skatteverkschefer mörkade skandal
Ämneslärare får tillbaka statsbidrag
Fillon krishanterar om hustruns anställning
Trump fortsätter hävda röstfusk
Statsvetare: "Uttryck för desperation"
Roms borgmästare frågas ut om maktmissbruk
Samma moms för platta som för papper
Fler M-väljare vill samarbeta med SD
Bred palett av frågor sysselsatte Trump