ANNONS
ANNONS

Villkor @metrosverige

Genom att ladda upp en bild på Instagram med mention @metrosverige så har du godkänt dessa användarvillkor.

Bilder som laddas upp på Instagram med mention @metrosverige kan komma att användas i Metros papperstidning, på metro.se samt i metros marknadsföring.

Metro Nordic Sweden AB förbehåller sig rätten att utesluta och ta bort bidrag till @metrosverige-sidan utan att meddela upphovsmannen om att insändaren bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

Genom att delta och skicka in insändare intygar du också att andra eventuella rättigheter och dylikt i bilden inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse. Deltagaren ansvarar och garanterar att hålla Metro Nordic Sweden AB skadelösts om någon riktar krav gällande stridigheter i bilden. Användaren äger rätten till sitt material och Metro Nordic Sweden Ab gör inte anspråk på någon äganderätt över användarens bilder.

Bilder som publiceras av användare med dold Instagram-profil kommer ej publiceras. Notera dock att om @MetroSverige följer dig på Instagram, dvs du har gett oss tillstånd att följa dig trotts privat profil,  kommer vi kunna se dina bilder och de kan komma att publiceras. Önskar du ej att kunna bli publicerad om du har en privat profil kan du välja att inte acceptera vår förfrågan om att få följa alt. be oss avfölja dig.

Deltagaren respekterar Instagrams användarvillkor genom att ladda upp material på Instagram.

Läs här om de användarvillkor som gäller för Instagram.

Innehåll publicerat i Metros kanaler från Instagram är varken sponsrat, organiserat eller certifierat av Instagram.

ANNONS
ANNONS
ANNONS