I delprovet ORD uppmanas provdeltagarna att välja det svarsförslag som bäst motsvarar innebörden av det fetstilta ordet. Man kan inte välja flera alternativ. 

Om du vill göra provet på samma sätt som en riktig provdeltagare, ställ en timer på sex minuter!

►LÄS MER: Så får du bäst resultat på högskoleprovet