Mest anmälda
Antal anmälningar till ARN 2012

(2011 inom parentes)

  • Fritidsresor 84 (80)
  • Ving 65 (60)
  • Apollo 44 (52)
  • Solresor 26 (26)
  • Detur 26(16)

Total antal anmälningar mot resebolagen till ARN 2012: 1691 (1668)

Antal fällningar av ARN mot charterbolagen 2012 (2011 inom parentes)

  • Ving 21 (7)
  • Fritidsresor 6 (12)
  • Apollo 4 (6)
  • Detur 4 (4)
  • Solresor 0 (7)

Svenskarna är mitt uppe i att boka sina resor inför sommaren. Men det är inte alla som får uppleva sin drömsemester. Under 2012 ökade antalet anmälningar mot resebolagen till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Enligt de siffror som Metro har fått ta del av är det endast en lite del av anmälningarna till ARN som riktas direkt mot charterbolagen. I stället riktas de flesta anmälningarna mot flygbolagen.

Av charterbolagen är det Fritidsresor och Ving som det klagas mest på. De är även de två största charterbolagen so, tillsammans har cirka 50 procent av den svenska chartermarknaden.

– De flesta har klagomål gällande boendet. Och det kan innefatta allt från störningar till fel utsikt, säger Stefan Larsson, jurist på ARN.

Under 2012 fälldes Ving av ARN vid 21 tillfällen. Fritidsresor blev under samma år endast fällda vid sex tillfällen. Statistiken även att det är väldigt få konsumenter får rätt mot charterbolagen.