Roland Poirier Martinsson

Sjöstedt vill begränsa min möjlighet till god cancervård

Sjöstedt vill begränsa min möjlighet till god cancervård

Av: Roland Poirier Martinsson
Bristerna i svensk offentlig sjukvård tycks bero på kultur och systemfel.