Några olika terapiformer inom Barn- och ungdomspsykiatrin

• Bildterapi. Barnet uttrycker sina känslor och tankar genom att rita och måla. Problemen angrips utifrån bilderna. 

• Kognitiv beteendeterapi.  Barnet och terapeuten arbetar  med barnets tankar, känslor och beteende. Handlar om hur man kan göra skillnader här och nu, snarare än att hitta bakgrunden till problemet.

• Familjeterapi. Hela barnets familj deltar i terapin och får därigenom större insyn i hur barnet mår. Samtidigt får familjen också chans att berätta hur de ser på problemet.
Metro

Ångest och depression, oro och självskadebeteende. De psykiska problemen breder ut sig bland skånska barn, visar statistik som Region Skåne tagit fram på uppdrag av Metro. Sedan 2008 har antalet terapiremisser till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, ökat med nästan 20 procent, och just nu går 3 200 skåningar under 18 år i terapi. Samtalsterapi är vanligt, men även att barnen får rita. 

– För tonåringar som har mycket oro och ångest och inte vill gå till skolan gäller det också att tillsammans med sin terapeut exponera sig och utsätta sig för situationerna som man försökt undvika, säger Henrik Sedvall. 

Hittills i år har ungefär 7 000 remisser skickats till BUP i Skåne, att jämföra med 5900 under motsvarande period 2008. Nästan hälften är så kallade egenremisser, där barnen själva eller föräldrarna söker. I övriga fall kommer remisserna främst från skolan, socialtjänsten eller primärvården. Enligt Sedvall handlar det inte bara om personer som lider av ångest och skär sig i armarna. Ökningen beror också på terapi för barn med ADHD, Aspergers och andra neuropsykologiska nedsättningar. 

– Det har blivit en annan öppenhet att gå till BUP. Det är inte längre lika skamfyllt, säger Sedvall.