Höga skrik, massa spring och allmän oordning rådde på tisdagen i Bulltoftaparken där en kojkoloni byggdes av pinnar och grenar. 

2 000 barn intog Malmöparken under Skogens dagar. Bland annat stod kojbygge, trädklättring och djurklappning på programmet. 

De klasser, mellan ett till sex, som hade anmält sig fick ta del av 15 olika aktiviteter med målet att öka kunskapen om skogen. 

– Nu bygger vi kojor. Vi har varit här i ungefär två timmar och haft orientering och träffat djuren, säger Leo, klass 3 i Blankebäcksskolan.

Kojkolonin finns kvar även efter Skogens dagar. Syftet är att den ska finnas så att barn kan komma och bygga vidare, eller att de barn som började bygga kan komma tillbaka och fortsätta.

– Det här ger barnen en chans att komma ut i skogen och se gamla hantverk. Barn som annars kanske inte är så mycket i skog, säger Andreas Hofvander, lärare klass 3 på Blankebäcksskolan.