Det visar siffror från Domstolsverket. Det tvistas om både stort om smått i de skånska tingsrätterna.

– Just nu har vi ett par gigantiska entreprenadstvister som rör 60–70 miljoner kronor men också flera ärenden om obetalda telefonräkningar, säger Nils Petter Ekdahl, rådman vid Lunds tingsrätt.

Störst ökning av inkomna tvistemål har tingsrätten i Ystad haft. Där ökade antalet ärenden under 2007 till 2011 med hela 68 procent. I Malmö ökade tvisterna med drygt 40 procent under samma period.

– Jag tror att det delvis hänger samman med den ekonomiska situationen i landet. När ekonomin går sämre så tvistas det mer, både mellan privatpersoner och företag, säger Lennart Strinäs, chefsrådman vid Malmö tingsrätt.

Ökningen har inte minst påverkat domstolarnas anställda. I Malmö har tingsrätten omorganiserat för att möta det ökande inflödet, men antalet anställda är fortfarande det samma. I Lund har man anställt en extra domare.

– Vi lägger ner mycket kraft på dessa mål och försöker i första hand få folk att komma överens genom förlikning, vilket är en stor fördel för båda parter. I mer än hälften av familjemålen lyckas vi få folk att komma överens och i andra typer av tvister når vi förlikning i långt mer än hälften av fallen, säger Ekdahl.