Kurserna utan studenter

Malmö högskola:

 • Svenska för studier på högskola och universitet
 • Antikens idé- och kulturhistoria
 • Idrottens skatteregler
 • Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling
 • Etik och IT
 • Datavetenskapsteori och akademiskt skrivande
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap – examensarbete
 • Grundläggande cellodling
 • Livets molekyler
 • Biomolekyler, fysikalisk kemi
 • Omvårdnad – Examensarbete (masternivå)
 • Funktionshinder och socialt arbete (dagtid)
 • Åldrande och socialt arbete (dagtid)
 • Kön, sexualitet och socialt arbete (dagtid)

Lunds universitet:

 • Social Sciences: Social Welfare in a Global Context
 • Course in Music Education for Foreign Studets (1–30 hp)
 • Fortbildning i piano – från Scott Joplin till Swing – fortsättningskurs
 • Från pojke till man i kör
 • Gehör, fortsättningskurs
 • Satslära – preparandkurs
 • Satslära, arrangemang/komposition
 • Satslära, arrangemang/komposition (fortsättningskurs)
 • Tvärkonstnärlig kollaboration över gränser
 • Västafrikanska rytmer och danser – för musiklärare
 • Västafrikanska rytmer och danser – öppen orienteringskurs grund
 • Barockens mästerverk – oratorium och kantat 1
 • Barockens mästerverk – oratorium och kantat 2
 • Elektroakustisk musik 1
 • Formlära
 • Musik, advanced course in Composition for Foreign Students (1–30 hp)
 • Visual Culture: Swedish National Film Culture in Global Context
 • Musikvetenskap: Kammarmusikalisk interpretation
 • (Listan avser kurser som helt saknar förstahandssökande)

Källa: Verket för högskoleservice, VHS

Samtidigt som allt fler söker till Lunds universitet och Malmö högskola finns det många utbildningar som ingen vill läsa. 
–Vi strävar efter att inte ha kurser som vi måste ställa in på grund av att det är för få sökande. Det är aldrig positivt. Då behöver vi analysera om det här var tillfälligt eller om kursen inte har så stor efterfrågan längre, säger Anders Olsson, som är utbildningschef vid Malmö högskola.

”Antikens idé- och kulturhistoria”, ”Grundläggande cellodling” och ”Från pojke till man i kör” är några av de 32 kurser som helt saknar förstahandsansökningar. På institutionen för individ och samhälle på Malmö högskola har ett tiotal kurser blivit inställda inför höstterminen.
– Det är ganska normalt och en del av verksamheten. Vi har beredskap för att ett visst antal kurser inte kommer att ha nog sökande, säger Bernt Gunnarsson, prefekt på institutionen individ och samhälle på Malmö högskola.

Om man har sökt en kurs som blivit inställd ska man inte ge upp hoppet. Chansen finns att den går att läsa redan nästa termin.
– Egentligen händer det inte så mycket mer än att de blir inställda den aktuella terminen. De flesta kurser låter vi gå ett par år innan vi lägger ner. Det må hända att vi förändrar eller modifierar på något sätt, men ingen kurs läggs ner för att det är få som söker ett år, säger Bernt Gunnarsson.