Väg 108 Trelleborg V till V Vemmerlöv båda riktningarna. Ett körfält avstängt, rekommenderad hastighet 50 km/h.
Väg 11 Cpl Sjöbo V till Cpl Sjöbo S båda riktningarna. Ett körfält avstängt. Beräknas pågå till 28/9.
Malmö, Pildammsvägen. Hastighet: 50 km/h, väg avstängd för fordonsbredd 3,8 m.
Malmö, Ystadvägen. Två körfält avstängda, trafiken kör dubbelriktad på en körbana. Köer vid Lantmannagatan, så välj
Inre Ringvägen–Amiralsgatan eller Inre Ringvägen–Trelleborgsvägen.
Ett körfält avstängt. E 6 mellan Trafikplats Kronetorp (18) och Trafikplats Vellinge Södra (8), i riktning mot Trelleborg. Arbetet flyttar successivt söderut till Vellinge. Därefter norrgående tillbaka till Trafikplats Kronetorp.
E65 Villie V till Tpl Sandåkra båda riktningarna. Ett körfält avstängt. Rekommenderad hastighet 30 km/h under arbetstid. Stor risk för köer!
E22 Tpl Osbyholm till Rolsberga. Ett körfält avstängt.
E22 Fogdarp till Rolsberga. Ett körfält avstängt.
E22 Tpl Hurva till Rolsberga båda riktningarna. Ett körfält avstängt. Begränsad hastighet 70 km/tim genom vägarbetsområdet. Dagtid måndag–torsdag: Hastighet 50 km/tim, förbi arbetsplatsen.
E22 Tpl Hörby till Linderöd båda riktningarna. Ett körfält avstängt. Källa: Trafikverket och Malmö stad.

– De stora störningarna är på E 22:an genom Skåne, men vi kommer att vara klara med en del framåt jul, säger Ylva Sund, kommunikationsansvarig på Trafikverket. 

Ombyggnaden sker i etapper. Under hela september och oktober arbetar man med sträckan Hurva-Rolsberga, där trafiken är dubbelriktad på ena motorvägshalvan. Här är risken för trafikstockning störst, framför allt på morgnarna i södergående riktning och på kvällarna i norrgående. När arbetet är klart, senast vid årsskiftet, kommer det att vara två körfält i vardera riktningen.

Vägen mellan Rolsberga-Fogdarp påverkar inte trafiken i lika hög utsträckning. Den blivande E 22:an kommer att gå söder om Fogd-arp, och går fram till dess genom samhället. Kortare sträckor kan det innebära hastighetssänkningar. 

Mellan Hörby och Norra Linderöd är det fortsättningsvis 70 kilometer i timmen som gäller under byggtiden. 

Den nya trafikplatsen vid Arenan i Malmö beräknas bli klar i oktober, till dess stängs Pildammsvägen av i olika etapper. Närmast mellan den 11 och 14 september.

För den som rör sig mellan Ystad och Skurup väntar en del trafikkrångel. I mitten av september drar en broreparation i gång på E 65:an, vid väg 745.

– Det kommer att påverka trafikanterna ganska mycket. Under två helger, oklart vilka, kommer vi att stänga av trafiken åt ett håll, då det blir för trångt att köra dubbelriktat, säger Björn Tillström på Trafikver ket.