Fler fall av JO-kritik mot Skånepolisen

1

En advokat nekades telefonkontakt med sin klient inför häktningförhandlingen. Ville advokaten prata med klienten skulle han i stället själv komma till arresten på Davidshall i Malmö, blev beskedet från arrestvakten. JO kritiserar Polismyndigheten i Skåne och menar att det är av grundläggande betydelse att en intagen får möjligheten att komma i kontakt med sin försvarare inom kort tid.

2

Under en förundersökning om våldtäkt förstördes bevismaterial. Materialet hade inte i tid inhämtats från det sjukhus där det förvarades, varvid sjukhuset i enlighet med sina rutiner gjort sig av med det. Orsaken var att den polisman som förväntades begära in materialet felaktigt utgick från att detta redan fanns hos polisen. Misstaget fick stora konsekvenser för framför allt målsäganden. Den kritik som riktas mot Polismyndigheten i Skåne är därför av allvarligt slag.

3

En höggravid 18-åring sattes i arresten efter ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU. Först två dagar senare transporterades den unga kvinnan från arresten till behandlingshemmet. JO anser att det ansvariga polisbefälet borde ha agerat mer kraftfullt för att förkorta den tid kvinnan tvingades sitta i cellen och riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Skåne.

Nu riktar justitieombudsmannen kritik mot Polismyndigheten i Malmö och arresten på Davidshall efter händelsen. 

”Det är anmärkningsvärt att inga åtgärder vidtogs från polisens sida för att få till stånd en läkarundersökning av N N under omhändertagandet, inte minst med tanke på att skadorna var så pass omfattande att denne kunde smeta ut sitt blod i arresten”, skriver JO i sitt beslut.

Mannen påträffades av en polispatrull vid Gustav Adolfs torg i Malmö där han uppträdde aggressivt och gick omkring och viftade med en kniv. Han var dessutom kraftigt påverkad av alkohol. Den ansvarige polisinspektören gjorde bedömningen att mannen inte behövde akut vård för sina skärskador och hänvisade till mannens berusade och mycket aggressiva tillstånd.

”Att en omhändertagen person är berusad eller uppträder aggressivt utgör självklart inte skäl för att låta bli att tillkalla läkare när behov av detta föreligger”, skriver JO.

När mannen släpptes väl ut efter åtta timmar i cellen uppmanade polisen honom att söka vård. Han gick då själv till akuten där han fick sina sår sydda och remitterades därefter till psykakuten.