Gränsen för var Malmös koppeltvång ska gälla har varit ologisk, anser Anders Rubin (S), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.
 
– Nu utökar vi området så att alla de folktätare delarna i innerstaden omfattas. Den gamla gränsdragningen har inte varit riktigt logisk och har inte tagit hänsyn till hur staden vuxit på senare år, säger han.
 
Under onsdagen beslutade Malmös tekniska nämnd om att flytta gränsen så att hela innerstaden omfattas.
 
Om det går igenom även i kommunstyrelsen och länsstyrelsen ska även området från Kontinentalbanan i öster, Ystadsvägen i söder och hela vägen ner till havet omfattas av koppeltvånget.
 
Förra året anmäldes över 600 hundattacker i Skåne och i Malmö har frågan om ett utökat koppeltvång debatterats i flera år. 
 
Moderata kommunalrådet Anja Sonesson är nöjd med att det nu blir ett tydligt koppeltvång i innerstaden men är kritisk mot att det tagit så lång tid.
 
– Jag kan inte förstå varför det har tagit så många år. Människor har rätt att känna sig trygga i det offentliga rummet och man ska veta att det är fel om man ser en lösspringande hund inne i stan, säger hon.