"HELLRE FRIA ÄN FÄLLA"

Analys//Stefan Wahlberg, Metros rättslige expert

Det är ingen slump att det här fallet har splittrat hovrätten. Bevisningen är onekligen mycket stark och den nu friade ynglingen har ändrat sin egen version sedan första förhöret. Vittnesmålen mot honom i kombination med att han redan några minuter efter rånet greps med bytet på sig kunde precis lika väl ha slutat med en fällande dom.
Ärendet visar att rättsväsendet kan vara rena lotteriet när det gäller den här typen av gränsfall – och att juridik inte är något matematiskt system. Till syvende och sist handlar det om bedömningsfrågor och i synnerhet när det gäller bevisvärdering. Samtidigt är fallet ett konkret exempel på den grundläggande principen om att hellre fria än fälla.

Det är en oenig hovrätt som fastställer Malmö tingsrätts friande dom. Ett hovrättsråd och en nämndeman är skiljaktiga och anser att bevisningen är tillräcklig för att döma 17-åringen till 130 timmars ungdomstjänst för rån.

Händelsen inträffade den 14 januari på en kyrkogård i norra Malmö. De tre målsägandena hade lämnat en fest och var på väg till bussen när de upptäckte att ett tiotal personer följde efter dem. Strax därefter slogs offren ner med knogjärn och flera sparkar i huvud och bröstkorg. Gärningsmännen sökte igenom offrens fickor och fick med sig bland annat en Ipod, en mobiltelefon och smycken. Polisen kom snabbt till platsen och lyckades med hjälp av hund gripa två personer bara någon minut efter överfallet. I samband med gripandet släppte 17-åringen en mobiltelefon på marken som senare visade sig vara en del av bytet. Ett av offren pekade ut 17-åringen direkt under gatukonfrontationen.

”Han känner igen killen och den vita jackan”, skriver polisen i sitt PM.

Även ett vittne berättar om att hon sett personen i den vita jackan på platsen.

Men tingsrättens bedömning är att det måste ha varit mycket svårt för offren att göra säkra iakttagelser på platsen då det som hänt på kyrkogården gått snabbt, att gärningsmännen varit många och att ljusförhållandena inte varit de bästa för att kunna urskilja personernas ansikten.

Rätten anser heller inte att den omständigheten att 17-åringen lämnat två ”klara efterhandskonstruktioner” angående rånbytet räcker för att dra slutsatsen att han begått gärningen. 17-åringen hävdade vid gripandet att han köpt Ipoden och mobiltelefonen på loppis för att vid huvudförhandlingen ändra sin version och säga att han hittade sakerna på marken strax innan han greps.