Enligt en rapport från antidopningsorganisationen Wada stötte dopningstestarna på allvarliga logistiska problem.

"Många av de aktiva som skulle testas i OS-byn kunde helt enkelt inte hittas och testaktionen fick avbrytas. Vissa dagar lyckades bara 50 procent, eller färre, av de planerade testerna utföras", står det i rapporten som är gjord av oberoende experter.

Rapporten påpekar också att få eller inga blodtester togs efter tävlingar i många av risksporterna. Totalt gjordes 450 blodtester av sammanlagt 4 882 dopningstester i Rio.

Internationella olympiska kommittén medicinskt ansvarige, Richard Budgett, är ändå nöjd med antidopningsarbetet i Rio, där antidopningslaboratoriet blev av med sin ackreditering ett par månader före OS och fick tillbaka den precis före OS-starten.

"Rios antidopningsprogram hade många utmaningar, som begränsade resurser och inte tillräckligt med utbildad personal. Man lyckades tack vare hängivenheten och expertisen hos den internationella personalen och volontärerna", säger Budgett i ett uttalande.