Zikavirus

Källa: Folkhälsomyndigheten

"Baserat på den nuvarande bedömningen att zikaviruset nu cirkulerar i nära 60 länder globalt och 39 länder i Nord- och Sydamerika finns det ingen anledning att för den globala hälsans skull senarelägga eller ställa in spelen".

Uttalandet från WHO är ett svar på ett öppet brev där 150 experter, däribland svenska Carin Muhr, docent i neurologi vid Uppsala universitet, uttrycker sin oro för att OS ska bidra till att zikaviruset sprids över världen.

"Flytta fram OS"

– Det är ett väldigt sakligt och insiktsfullt brev, säger Muhr till TT.

"Det brasilianska zikaviruset orsakar skador på hälsan på ett sätt som vetenskapen inte har observerat tidigare. En onödig risk uppstår när 500 000 utländska turister från hela världen kommer till spelen, potentiellt blir smittade, och återvänder hem till platser där det kan bli endemiskt (smittspridande)", skriver gruppen bland annat i brevet.

Carin Muhr anser även att det är en kvinnofråga då viruset är extra farligt för gravida då fostren riskerar drabbas av neurologiska skador.

– Som vi ser det finns det tre alternativ till hur man kan göra: låta OS gå av stapeln som planerat i Rio ett såklart ett, men vi vill hellre att man byter land eller skjuter upp OS i Brasilien till att dess vi har större kontroll över situationen, säger Muhr.

Starka krafter bakom

Att WHO vägrar samarbeta tror Muhr beror på att det ligger starka krafter bakom.

– Det är ett stort ingrepp att flytta ett så gigantiskt engagemang. Och det ligger väldigt stora ekonomiska och politiska krafter bakom WHO:s motvilja. Jag tycker det är väldigt tragiskt att WHO inte vill diskutera frågan med oss, säger hon.

I brevet framkommer även en uppmaning till WHO att sammankalla en oberoende grupp som kan ge råd till WHO och Internationella olympiska kommittén, IOK.

WHO har svarat och anser att det bästa är att turisterna håller sig till de brasilianska officiella hälsovårdsråden Till exempel avråds gravida att vistas i områden där Zika-viruset cirkulerar, inklusive Rio de Janeiro, Och att turisterna bör på alla sätt skydda sig mot de farliga myggorna. Så länge alla nödvändiga åtgärder vidtas finns ingen anledning att ställa in spelen, anser WHO.

Sommar-OS i Rio de Janeiro invigs den 5 augusti.