Fakta: Fifas reformpaket

a) Fifas 24 personer stora exekutivkommitté avskaffas och ersätts av en 36 personer stor Fifa-församling och generalsekretariat, så man särskiljer på Fifas politiska funktioner och dess dagliga arbete.

b) Den nya församlingen ansvarar för Fifas strategiska inriktning. Det nya generalsekretariatet, som fylls med utbildade anställda, tar hand om allt operativt och kommersiellt gällande den strategin.

c) Det nya generalsekretariatet, som fylls med utbildade anställda, tar hand om allt operativt och kommersiellt gällande den strategin.

d) Den nya ordföranden får mer av en "ambassadörsroll", med mindre makt.

e) Ordförandens lön blir offentlig. Detsamma gäller alla förtroendevalda.

f) Ingen får ha en hög post i mer än tre perioder av fyra år.

g) Fifa ska fokusera på att få upp antalet kvinnor på ledande positioner. Minst sex kvinnor ska in i Fifa-församlingen, en från varje världsdel.

h) Samtliga förtroendevalda ska granskas av en oberoende kommitté.

i) Respekten för mänskliga rättigheter ska skrivas in i stadgarna.

Före omröstningen, där 207 av Fifas 209 medlemmar tilläts delta, presenterade Francois Carrard, ordförande i Fifas reformkommitté, paketet som ska reformera Fifa.

En delegat begärde ordet och kritiserade förslaget. Palestinas representant Gonzalo Boye hävdade att reformpaketet hotar Fifas framtid.

– Om det är transparens vi vill ha så går det här i rakt motsatt riktning, sade han.

När valet var genomfört visade det sig att paketet togs med stor majoritet. Men 22 röstade mot, 179 för. Sex stycken avstod.

– Jag har ingen aning om varför 22 stycken röstade emot, säger Karl-Erik Nilsson.

– Jag är bara så otroligt glad över att det blev så stark majoritet för förslaget. Det här är plattformen som ska ligga till grund för Fifas fortsatta arbete. Det här är minst lika viktigt för Fifa som valet av ny ordförande.

Före valet berättade Fifas tillfällige generalsekreterare Markus Kettner att skandalerna som har skakat Fifa det senaste året kostat mycket pengar.

Fifa har lagt ut 10 miljoner dollar, 85 miljoner kronor, varje månad i juridiska kostnader sedan skandalen briserade i samband med kongressen i maj förra året, meddelade Kettner.

Kettner sade också att Fifa räknar med stora underskott de kommande åren. I nuläget är Fifa 550 miljoner dollar, 4,67 miljarder kronor, från målet för budgetcykeln 2015–2016.