Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål kommer inte att nås och därför kommer riksidrottsstyrelsen 2017 att föreslå kvotering. Två av de största syndarna, ishockey- och brottningsförbundet med stor majoritet män på högre befattningar, ställer sig positiva till förslaget.

– Att se över maktstrukturer är både en självklar och viktig del om vi menar allvar och vill bli framgångsrika i jämställdhetsarbetet. Många av de strategiska besluten och villkoren för idrotten kommer att avgöras i styrelserummen, säger ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson.

Förslaget har de inte diskuterat ännu, men Larsson är positiv.

– Vill vi vara en av de mest folkkära sporterna, och det vill vi, måste vi hänga med resten av samhället.

Brottningsförbundets ordförande Lars-Ola Särkimukka säger att de redan nu arbetar på att lösa sina problem och sympatiserar med förslaget.

– Jag förstår det, eftersom det inte har hänt något, säger han.

Susanne Erlandsson sitter med i Riksidrottsstyrelsen och var tidigare vice ordförande i fotbollsförbundet. Hon tycker att fotbollen kan vara ett exempel för andra att följa.

– Det arbetet började under Lars-Åke Lagrell och har fortsatt. Vi hade diskussioner där vi sa: "nu är det dags att gå från ord till handling", säger hon.

– Jag hoppas och tror att förslaget att röstas igenom.