Svensk fotboll kan bli mer jämställd med hjälp av kvotering.

Inför årsmötet på lördag föreslår styrelsen i Svenska fotbollförbundet stadgeändringar som innebär att minst en tredjedel av de valda personerna i de styrande organen ska vara kvinnor.

Styrelsen föreslår också att företroendeuppdrag ska tidsbegränsas till tolv år. Att tidsbegränsning kan leda till jämlikare fotboll förklarar förbundet i ett pressmeddelande med att det "historiskt visat sig att det oftast har varit män som har haft förtroendeuppdrag över lång tid".

På lördag ska Fotbollförbundet ha sitt 112:e årsmöte. Då föreslås det att ordföranden Karl-Erik Nilsson ska väljas om för ett år, att styrelseledamöterna Rose-Marie Frebran och Annelie Larsson ska väljas om för två år samt nyval för Annika Grälls.