Den friande domen i matchfixningsmålet i Kristianstad tingsrätt överklagas av åklagarsidan. Det betyder att en ny rättegång väntar för de sex män som åtalades som misstänkta för tre läggmatcher för en division 1-klubb i södra Sverige.

För åklagare Johan Lindmark vid riksenheten mot korruption var det självklart att överklaga, rapporterar Kvällsposten på nätet.

– Jag tycker att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering och förväntar mig att en annan domstol kan komma att värdera bevisen på ett annat sätt, säger han till tidningen.

Åklagaren hade yrkat på villkorlig dom och samhällstjänst för en av de inblandade och fängelse för de övriga. Åtalet byggde till stor del på ett nyckelvittnes berättelse. Kristianstad tingsrätt kom fram till att stödbevisningen mestadels var "av indicietyp och tämligen svag".