Eftersom idrottare sällan är anställda utan försörjs av sponsorkontrakt och stöd, finns inget socialförsäkringssystem som träder in när en kvinnlig idrottare blir förälder.

"Om vi vill att fler kvinnor ska kunna fortsätta sina idrottskarriärer på samma sätt som idrottande män behöver vi förändra vårt sätt att se på kvinnors familjebildande", skriver bland andra häcklöparen Susanna Kallur i brevet.

Peter Reinebo, verksamhetschef på SOK, kommenterar brevet i samma tidning och beskriver att det finns tre sorters bestämda stöd som SOK delar ut. Rådgivning, kostnader för träningsläger eller tävlingsturnéer samt levnadsomkostnader på väg mot toppen.

Idrottare som redan har nått toppen driver ofta bolag själv.

"Då måste du själv ta ansvar för dina skatter och sociala avgifter som andra företagare", skriver Reinebo.

Men idrottarna tycker att det gäller att tänka om. Med ett system som saknar strategier för kvinnor som blir gravida blir följden att kvinnor och män inte har samma förutsättningar för sitt idrottande.