Idrotten får 20 miljoner kronor extra av regeringen för att öka sina insatser i flyktingmottagandet.

Det är en del av paketet på totalt elva miljarder kronor i en tilläggsbudget som regeringen presenterade med anledning av den akuta flyktingsituationen.

– Det är roligt med de här pengarna för vi märker att idrotten erkänns, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson till TT i samband med en paneldiskussion i Stockholm där idrottens roll i samhället var på agendan.

– Det är ingen slump att vi nu får vara med i möten med kyrkan och polisen och andra. Och den stora tillströmningen av flyktingar påverkar även idrotten. Idrotten är ett av de mest effektiva integrationsinstrumenten, våra föreningar är sista bastionen på många ställen ute i landsorten. Det betyder att vi blir en väldigt viktig resurs, till och med polisen kommer ofta och säger "kan ni hjälpa oss".

– Vi har upplåtit lokaler, och ger nyanlända sysselsättning. När vi väljer former som spontanidrott kommer de till oss.